Mühendislik Bilimlerinde TÜBİTAK Projesi Hazırlama Eğitimi – (2)