1. ULUSLARARASI EKONOMİ VE İŞLETME SEMPOZYUMU – (2)