1. ULUSLARARASI EKONOMİ VE İŞLETME SEMPOZYUMU – (1)