Prof. Dr. Gür, “Bizim inancımızda insan bedensel olarak kutsaldır” – (1)