Prof. Dr. Coşkun Referans noktası olabilecek bir merkez (4)