Kur’an-ın Bilimsel Verilerle Yorumlanmasına Eleştirel Bir Yaklaşım (3)